راهنمای ثبت نام دانشجویان گرامی ورودی جدید (نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400) و راهنمای استفاده از پرتال آموزشیار ( سامانه دانشجویی و سامانه استادان )

اجرا: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی