راهنمای ثبت نام وام تأمین شهریه دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویان متقاضی وام تأمین شهریه دانشجویی تا 98/11/15 فرصت دارند نسبت به درخواست وام در سامانه ساجد مطابق با راهنمای زیر اقدام نمایند

دانلود راهنما با فرمت PDF