راهیابی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر به ششمین دوره شورای اسلامی شهر

در انتخابات 28 خرداد 1400 دو نفر از اعضای هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر و مدیر گروه حسابداری این واحد دانشگاهی منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای اشکذر و یزد شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر آقایان مهندس عزیز اله سیفی اشکذری و مهندس سیدعلی اکبر رضوانی اشکذری از اعضای هیأت مؤسس دانشگاه به ترتیب با کسب 22374 رأی و 1162 رأی به عضویت شورای اسلامی شهرهای یزد و اشکذر در آمدند.
بنابر همین گزارش، آقای سیدحسین حیدری مدیر گروه حسابداری واحد اشکذر نیز با کسب 1003 رأی به ششمین دوره پارلمان شهری اشکذر راه یافت.
لازم به ذکر است آقای سیدعلی اکبر رضوانی اشکذری در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با کسب بالاترین آرا توانسته بود رأی اعتماد مردم شهر اشکذر را کسب کند.