راه اندازی دستگاه چهره نگار در دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر

با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، دستگاه کنترل تردد تشخیص چهره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر نصب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور در خصوص ویروس کرونا و در راستای کنترل انتشار این ویروس و رعایت شیوه نامه های بهداشتی، دستگاه ثبت اثر انگشت و کارتی حضور و غیاب در این واحد دانشگاهی حذف و دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره جایگزین آن شد.
با تجهیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به این دستگاه که یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه تولید شده در حوزه حضور و غیاب کارمندان است، علاوه بر حذف تماس فیزیکی و پیشگیری از شیوع کرونا ویروس، احتمال پیش آمدن خطا و اشتباه کاهش یافته و در برقراری نظم و انضباط اداری، مؤثرتر است.