رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر از رشد40 درصدی پذیرش دانشجو در این واحد دانشگاهی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، دکتر محمود دهقانی اشکذری گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در ترم جدید تحصیلی شاهد افزایش پذیرش داوطلبان ادامه تحصیل در این واحد هستیم که در مقایسه با نیم سال مشابه سال قبل، بیش از 40 درصد رشد داشته است.
دهقانی اشکذری با تقدیر و تشکر از تلاش و دلسوزی و زحمات همه کارکنان، مدیران گروه و اعضای هیأت علمی در زمینه جذب دانشجو گفت: تلاش های مضاعف کارکنان و هیأت علمی، افزایش سطح کیفیت آموزشی، انجام تبلیغات مؤثر و خلاقانه ، هم چنین پایین تر بودن شهریه مقاطع کاردانی و کارشناسی واحد اشکذر و پاسخگویی خوب و تکریم مناسب دانشجویان و ارباب رجوع از جمله مهمترین علل افزایش پذیرش دانشجو در واحد اشکذر بوده است. رئیس واحد اشکذر خاطرنشان کرد طبق نظرسنجی انجام شده از دانشجویان ورودی جدید، فارغ التحصیلان، استادان و دانشجویان در حال تحصیل این دانشگاه، بیشترین نقش را در معرفی و هدایت داوطلبان برای ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر داشته اند. دکتر محمود دهقانی اشکذری با بیان این که رشته های تربیت بدنی و جوشکاری در مقطع کاردانی پیوسته و رشته کاردان فنی آسانسور و پله برقی در مقطع کاردانی ناپیوسته و رشته های مهندسی فناوری آسانسور و بالابرها و مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق در مقطع کارشناسی ناپیوسته در سال تحصیلی جدید به رشته های این واحد دانشگاهی اضافه شده گفت: در حال حاضر بالغ بر 900 دانشجو در 20 رشته تحصیلی از مقطع کاردانی تا دکترای تخصصی در این واحد تحصیل می کنند و تاکنون بالغ بر 4500 دانشجو دانش آموخته شده اند.