ریاست شورای اسلامی استان یزد به عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر سپرده شد

با برگزاری انتخابات هیأت رئیسه استان یزد، سیدعلی اکبر رضوانی اشکذری به عنوان رئیس شورای اسلامی استان یزد انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار گروه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبرگزاری آنا از اشکذر، انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی استان یزد با حضور تمام اعضا و مسئولین در محل استانداری یزد برگزار شد و پس از شمارش آراء، سیدعلی اکبر رضوانی اشکذری از شهرستان اشکذر با کسب اکثریت آراء مأخوذه برای دومین سال متوالی به سمت رئیس شورای اسلامی استان یزد، آقایان پور احمدیان به عنوان نایب رئیس، حمیدرضا آخوند زردینی به عنوان سخنگو، فلاح زاده به عنوان منشی و امیری به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. رضوانی هم اکنون ریاست شورای اسلامی شهر اشکذر نیز بر عهده دارد.