زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر یک هفته به تعویق افتاد

معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با اعلام این خبر گفت: با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان و با عنایت به شرایط حساس بیماری کرونا در استان یزد و موافقت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، تمام امتحانات پایان ترم نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98 واحد اشکذر که قرار بود از تاریخ 24 تا 29 خرداد برگزار شود لغو و به هفته بعد از پایان امتحانات موکول می شود. دکتر علیرضا انتظاری زارچ خاطرنشان کرد نحوه و زمان دقیق برگزاری امتحانات واحد اشکذر متعاقباً اعلام خواهد شد.