زمان برگزاری مسابقات سراسری قرآن و عترت بخش کتبی

تمدید شد

(ویژه اساتید و دانشجویان گرامی)

زمان : سه شنبه 98/9/26 ساعت 10 صبح

محل برگزاری:

اساتید: ساختمان کلانتریان

دانشجویان: ساختمان خلیج فارس

(همراه با اضافه 2 نمره)

امور فرهنگی دانشگاه