زیارت عاشورای حسینی

زمان : پنج شنبه هر هفته ساعت 9:30

مکان : نمازخانه دانشگاه

هیأت حضرت امام صادق (ع)