زیارت عاشورای حسینی

زیارت عاشورای حسینی

زمان : پنج شنبه هر هفته ساعت 9:30 صبح

مکان : نمازخانه سایت اصلی

هیأت حضرت امام صادق (ع)