سالروز شهادت آیت ا… دکتر محمد مفتح

«وحدت حوزه و دانشگاه»

27 آذرماه، سالروز شهادت روحانی برجسته، آیت ا… دکتر محمد مفتح، پایه گذار «وحدت حوزه و دانشگاه» گرامی باد.

امور فرهنگی دانشگاه