سخنرانی با موضوع: مسائل سیاسی روز (13 آبان)

زمان: پنج شنبه 97/8/10
بعد از نماز جماعت ظهر و عصر
مکان : نمازخانه سایت اصلی

بسیج دانشجویی آل یاسین

کانون فرهنگی نوآوری اندیشه