سخنرانی با موضوع : نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی

زمان : پنج شنبه 95/9/11

بعد از نماز جماعت ظهر و عصر

مکان : نمازخانه دانشگاه

کانون فرهنگی دانشجویی معراج

با همکاری هیأت حضرت امام صادق (ع)