سخنرانی با موضوع 9 دی

زمان : پنج شنبه 9 دی ماه 95 بعد از نماز جماعت ظهر و عصر

مکان : نمازخانه دانشگاه

کانون فرهنگی دانشجویی نوآوری اندیشه