سخنرانی علمی با موضوع آلودگی هوا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار می شود

aloodegiye-hava

با توجه به اهمیت هوای پاک و پیامدهای منفی ریزگردها و آلودگی هوا، حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، سخنرانی علمی با موضوع «آلودگی هوا، مخاطره ای طبیعی یا انسان ساخت در استان یزد» برگزار
می کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این مراسم ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه، 25 بهمن ماه در سالن کنفرانس برگزار می شود و سخنران آن آقای دکتر حسن جانفدا می باشد.