سمینار بیماری مشمشه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار می شود

Last Updated on

سمینار یک روزه بیماری مشمشه در اسب، مهرماه 95 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این سمینار با حمایت انجمن میکروب شناسی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برگزار می شود. حامی مالی این سمینار، باشگاه اشک زرین اشکذر به مدیریت سیدضیاء یزدی است. لازم به ذکر است شهرستان اشکذر قطب پرورش اسب اصیل عرب می باشد و جشنواره ملی زیبایی اسب، هرساله در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار می شود.