سمینار کارآفرینی و اشتغال به زبان ساده

سمینار کارآفرینی و اشتغال به زبان ساده
با حضور دکتر محمدحسین پورشمسی (کارآفرین نمونه استان)
زمان : پنج شنبه 96/8/25 ساعت 12
مکان : سالن کنفرانس خلیج فارس
کانون فرهنگی معراج با مشارکت گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر