سمینار یک روزه بیماری مشمشه در اسب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد

با هدف شناسایی و پیشگیری به موقع قبل از شیوع بیماری مشمشه، سمینار بیماری مشمشه در سالن کنفرانس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمود دهقانی اشکذری، رئیس واحد اشکذر، ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در این سمینار علمی، گزارشی از اهداف سمینار بیان کرد. بحث مروری بر مشمشه نیز توسط آقای دکتر حسام الدین اکبرین؛ استادیار اپیدمولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارائه شد. در ادامه این سمینار، آقای دکتر حدادزاده، مدیر کل دامپزشکی استان یزد درباره وضعیت مشمشه در استان یزد مطالبی بیان کرد. مشمشه در انسان از دیدگاه بیماری مشترک نیز توسط آقای دکتر محمد زینلی؛ استادیار مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت ارائه شد. در ادامه این سمینار که با حضور پرشور مسئولین، دانشجویان و علاقه مندان برگزار شد، دکتر نادر مصوری، استادیار پایه 22 و رئیس بخش تحقیق و تهیه توبرکولین، مالئین و یونین و آزمایشگاه رفرانس مؤسسه رازی با ذکر مطالبی، مقایسه روش های معتبر تشخیصی مشمشه را تشریح کرد؛ بنابر همین گزارش با توجه به استقبال خوب شرکت کنندگان در این سمینار، دکتر کیوان تدین، رئیس بخش واکسن های باکتریایی هوازی، درباره مبانی امنیت زیستی و حفاظت آزمایشگاهی پرسنلی سخنرانی کرد. از دیگر مطالب تدریس شده در این سمینار، الایزای تشخیصی مشمشه در ایران، جداسازی و شناسایی عامل بیماری مشمشه، مقررات بین المللی در ارتباط با حمل و نقل هوایی، عوامل بیولوژیک و تشخیص تفریقی مشمشه بود. این سمینار از طرف مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، اداره کل دامپزشکی استان یزد، انجمن میکروب شناسی ایران و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و حمایت مالی باشگاه اشک زرین اشکذر برگزار شد. خاطرنشان می شود شهرستان اشکذر به عنوان قطب گردشگری اسب بوده و دارای جاذبه های گردشگری و تفریحی بسیار زیادی می باشد و هرساله مسابقات ملی زیبایی اسب اصیل عرب در این شهرستان و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار می شود.