امام خمینی (ره): خرمشهر را خدا آزاد کرد.

سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر گرامی باد.

کلید واژه مهم پیروزی رزمندگان در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، مقاومت بود که با خواست رزمندگان در نبرد حق علیه باطل پیروز شد.

امور شاهد و ایثارگران واحد اشکذر