سوگواره عکس موبایلی محرم 1395

(با رویکرد تاسوعا و عاشورا)

ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان واحد اشکذر

قوانین :

1-هر شخص می تواند 3 عکس ارسال نماید

2-آخرین مهلت ارسال یا تحویل 95/7/29 می باشد

3-نوع ارسال : تحویل فایل به دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر و یا ارسال به ایمیل دفتر فرهنگ اسلامی به آدرس farhangiashkezar@gmail.com

هیأت حضرت امام صادق (ع) با همکاری کانون قرآن و عترت