با هدف برگزاری برنامه های مشترک اردوهی، آموزشی، آزمایشگاهی و حمایت های درمانی، کانون دانشجویی هلال احمر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس واحد اشکذر در جلسه ای که با حضور رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اشکذر در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد با اعلام حمایت همه جانبه در تأسیس کانون دانشجویی هلال احمر، مشارکت فعال و هدفمند دانشجویان در حوزه های اجتماعی و تخصصی امداد و نجات را از زمینه های موفقیت دانشجویان برشمرد.
دکتر محمود دهقانی اشکذری افزود: ارتقای مهارت های امدادی دانشجویان از جمله اهداف راه اندازی این کانون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر است.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اشکذر در این جلسه با تقدیر و تشکر از همکاری مدیریت دانشگاه بر لزوم تأسیس کانون دانشجویی هلال احمر با هدف آموزش، ساماندهی، توانمندسازی دانشجویان و همچنین ارتقای آگاهی های امداد و نجات و بهره گیری از تخصص های علمی با نگاه ایجاد بستری شتاب دهنده به موضوعات علمی حوزه امداد و نجات به عنوان اولویت های این جمعیت عنوان کرد. دکتر سیدکاظم بزاز زاده افزود: ایجاد کارگروه های علمی پژوهشی در حوزه امداد و نجات، ایجاد انگیزه و حمایت همه جانبه در تولید و طراحی محصولات و محتواهای تخصصی امداد و نجات، تشکیل تیم های عملیاتی امداد و نجات و گسترش فعالیت های داوطلبانه از جمله مهمترین اهداف این کانون است.
کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر پس از عضوگیری و برگزاری انتخابات شورا، فعالیت خود را رسماً آغاز خواهد کرد.