صدور مجوز فعالیت وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

در راستای ارتقاء جایگاه پایگاه های اطلاع رسانی و همچنین تکریم و تأیید شأن و نقش وب سایت های اطلاع رسانی، برای اولین بار، مجوز رسمی فعالیت برای وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، وب سایت این واحد دانشگاهی به نشانی iauashkezar.ac.ir در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده و هویت و صلاحیت آن برای فعالیت احراز شده است.