صد در صد بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر جذب شد

با تلاش های صورت گرفته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به جذب صد در صدی بودجه پژوهش در سال 93 دست یافت. رئیس اداره امور پژوهشی واحد اشکذر با اعلام این خبر گفت : خوشبختانه بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده به سازمان مرکزی و پس از بررسی و ارزیابی صورت گرفته در خصوص میزان جذب بودجه پژوهشی در سال 93، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برای چندمین سال متوالی موفق شد با تأیید مدیر کل برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی، بودجه پژوهشی صد در صدی جذب کند. دکتر سیدمرتضی سیفتی افزود : عمده این بودجه ها در زمینه خرید تجهیزات پژوهشی، شرکت در دوره ها و کارگاه های علمی، برگزاری و مشارکت در همایش های علمی بین المللی، منطقه و داخلی، کمک به پایان نامه های دانشجویی، طرح های پژوهشی اساتید و حمایت از انجمن های علمی و ادبی و هنری هزینه شده است.