کارگاه تفسیر سوره مبارکه لقمان

زمان:

ساعت 12 الی 12:40

و 13:20 الی 14

http://vc-22.yazd.ac.ir/soreloghman

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر