عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به شورای اسلامی استان یزد راه یافت

سید علی اکبر رضوانی اشکذری به عنوان نماینده شهرستان اشکذر در شورای اسلامی استان یزد انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان اشکذر که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، سید علی حیدری به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان اشکذر و سیدعلی اکبر رضوانی اشکذری، عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر و عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اشکذر به عنوان نماینده شهرستان اشکذر در شورای اسلامی استان یزد انتخاب شدند.