عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، به عضویت شورای اسلامی شهر اشکذر در آمد

پس از برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، آقای سیدعلی اکبر رضوانی اشکذری، عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با کسب بالاترین رأی، به عنوان عضو شورای اسلامی شهر اشکذر انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه و بنابر اعلام ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان اشکذر، در پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اشکذر 17 نفر کاندیدا شدند که پس از برگزاری انتخابات و شمارش آراء، آقای سیدعلی اکبر رضوانی اشکذری با کسب 2884 بیشترین آراء را کسب و به عنوان نفر اول انتخاب شد.