عقد تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر و شرکت تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر

به منظور توسعه و تحکیم همکاری ها و فعالیت های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی، تفاهم نامه همکاری مابین شرکت تولیدی و تحقیقاتی آبسار کویر به نمایندگی سیدحسین میرجلیلی، مدیرعامل شرکت و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به نمایندگی دکتر محمود دهقانی اشکذری، رئیس دانشگاه منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، این تفاهم نامه در هفت ماده تنظیم و به امضای طرفین رسیده و به مدت دو سال معتبر می باشد. از مهمترین موضوعات تفاهم نامه مذکور، فراهم ساختن امکان استفاده از خدمات تخصصی اطلاعات و داده ها و تجهیزات آزمایشگاهی طرفین، همکاری مشترک علمی در قالب انجام طرح های پژوهشی بنیادی-کاربردی، توسعه ای و راهبردی در زمینه موضوعات علمی تحقیقاتی و فناوری مورد نیاز طرفین، همکاری مشترک در طراحی و برگزاری همایش ها و نشست های مشترک علمی و پژوهشی و برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی علمی و تخصصی، امکان استفاده از منابع علمی و کتابخانه ای، گزارش ها، پایگاه های داده اطلاعات و منابع پژوهشی منتشره طرفین و همچنین استفاده متقابل از نیروهای متخصص طرفین در زمینه های مختلف همکاری می باشد.