عقد تفاهم نامه همکاری علمی، فناوری و پژوهشی بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر و انجمن علمی کشت سلول و بافت گیاهی ایران

در راستای اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام مقدس جمهوی اسلامی ایران و در جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی و با هدف استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری در جهت استمرار ارتباط سازمان یافته، تفاهم نامه همکاری بین انجمن علمی کشت و سلول و بافت گیاهی ایران به ریاست علیرضا ایرانبخش و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به نمایندگی محمود دهقانی اشکذری منعقد شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این تفاهم نامه در هفت ماده و دو تبصره با موضوعات آموزشی، پژوهشی و فناوری تنظیم شده و مدت زمان آن دو سال می باشد که در صورت تمایل و تداوم فعالیت های مشترک هریک از طرفین تفاهم نامه قابل تمدید است. برگزاری کارگاه های آموزشی، همایش ها، بازدیدهای علمی اساتید، حمایت از چاپ و انتشار کتاب، کارهای تحقیقاتی مشترک، برگزاری همایش و نشست های مشترک، استفاده از توان علمی اعضای هیأت علمی، کنفرانس ها و کنگره های علمی، استفاده از فناوری نوین و حمایت از تجاری سازی تحقیقات و فناوری های نو با رعایت مقررات مربوط از جمله اهم موضوعات این تفاهم نامه می باشد که به توافق طرفین رسیده است.