عناوین ایام هفته دفاع مقدس شهریور – مهرماه 1397

با رویکرد توجه ویژه به چهار دهه فرهنگ مقاومت و ایستادگی

با شعار محوری ما توانستیم

دانشگاه آزاد اسلامی – معاونت فرهنگی و دانشجویی

دانلود با فرمت zip