عناوین هفته عفاف و حجاب سال 96

شنبه 96/4/17 : عفاف و حجاب، گرایش انسانی، انتخاب ایرانی

یکشنبه 96/4/18 : عفاف و حجاب، آزادی، کرامت انسانی، حقوق شهروندی

دوشنبه 96/4/19 : عفاف و حجاب، تجلی مشارکت اجتماعی

سه شنبه 96/4/20 : تولید و اشتغال، نه به پوشاک خارجی

چهارشنبه 96/4/21 : مردان غیور، زنان عفیف، خانواده متعالی(اجتماع بزرگ مردمی صیانت از حریم خانواده)

پنج شنبه 96/4/22 : عفاف و حجاب، نشاط اجتماعی، امنیت اخلاقی

جمعه 96/4/23 : جامعه عفیف، زمینه ساز ظهور