غرس درخت به مناسبت هفته منابع طبیعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

در مراسمی به مناسبت هفته منابع طبیعی و در راستای توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز، چند اصله درخت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر غرس شد.
به گزارش گروه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبرگزاری آنا از اشکذر، با حضور دکتر محمود دهقانی اشکذری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر و تعدادی از دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی، چند اصله نهال زیتون و سرو در دانشگاه کاشته و این روز گرامی داشته شد.