فایل مسابقات کتابخوانی قرآن و عترت

اضافه 2 نمره به دروس عمومی معارف

نکته : مسابقه کتاب زندگانی چهارده معصوم (ع) از حضرت امام جعفر صادق (ع) تا آخر کتاب می باشد

دانلود فایل کتاب زندگانی چهارده معصوم (ع)

دانلود فایل کتاب نماز

زمان آزمون : دوشنبه 97/9/12 ساعت 10 صبح

سالن خلیج فارس واحد اشکذر

ضمنا دانشجویان گرامی می توانند در دیگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور شرکت نموده و نام واحد اشکذر را در پاسخ نامه ثبت نمایند)