فراخوان ثبت نام مسابقات قرائت، ترتیل، حفظ، تفسیر و مفاهیم

ویژه خانواده های معظم شهدا و ایثارگران استان یزد

مهلت ثبت نام : 10 اسفندماه 1395

محل ثبت نام : ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران محل سکونت

زمان برگزاری مسابقات :

مرحله شهرستانی (اسفندماه 95)

رشته های حفظ، ترتیل و قرائت (چهارشنبه 95/12/18)

رشته های تفسیر و مفاهیم (پنج شنبه 95/12/19)

مرحله استانی (جمعه 96/2/1)

مرحله کشوری (تابستان 96)

تلفن : 03532724440

امور شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر