فراخوان عضوگیری کانون فرهنگی مردم شناسی و گردشگری

دانشجویان گرامی می توانند جهت بهره مندی از برنامه های کانون
(برگزاری جشن، اردو، کارگاه آموزشی و …) فرم عضویت را تکمیل کنند
آخرین مهلت : 97/10/6
مکان : دفتر فرهنگ اسلامی
دبیر کانون مردم شناسی و گردشگری دفتر فرهنگ اسلامی
محمدی دشتی