دانشجوی گرامی لطفا پس از تأیید فایل پایان نامه توسط اساتید راهنما، داور و حوزه پژوهش پایان نامه خود را صحافی نمائید و تحویل کتابخانه دهید، در غیر این صورت عواقب آن بر عهده شما می باشد.