دانشجوی گرامی لطفا پس از تأیید فایل پایان نامه توسط اساتید راهنما و داور، پایان نامه خود را صحافی نمائید و تحویل کتابخانه دهید، در غیر این صورت عواقب آن بر عهده شما می باشد.