فعالین فرهنگی سال 1394

1-آقای محمدرضا سلطان زاده

2-آقای میلاد قدیری

3-خانم افسانه درایی

4-خانم نیره پورصدری

5-خانم زهره زارع

هدیه تقدیمی به هرکدام از فعالین، کارت هدیه یک میلیون ریالی می باشد

ضمنا زمان تقدیم هدایای مذکور، بعد از نماز جماعت ظهر و عصر چهارشنبه 95/8/12 در محل نمازخانه سایت اصلی می باشد.