قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

اطلاعیه مهم

بر اساس بخش نامه سازمان مرکزی دانشگاه، حداکثر زمان دفاع از پایان نامه بر اساس تقویم آموزشی، تا قبل از شروع نیم سال اول و دوم می باشد. بدیهی است چنانچه دانشجو نتواند تا این تاریخ دفاع کند، مشمول تمدید شهریه و احتساب سنوات می باشد. (زمان شروع هر نیم سال با توجه به تقویم آموزشی اعلامی در هر سال می باشد)

تبصره مهم:

دانشجویانی که دارای مشکل نظام وظیفه هستند موظفند حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه (نیم سال اول) و 31 شهریور ماه (نیم سال دوم) دفاع نمایند.