مهلت دفاع از پایان نامه / رساله در نیم سال دوم 98-97 مشروط به نداشتن منع آموزشی، تأیید شورای گروه آموزشی و داشتن کد پایان نامه تا تاریخ 98/6/31 بدون احتساب سنوات تحصیلی و عدم پرداخت شهریه بلامانع است.

اداره امور پژوهشی واحد اشکذر