قابل توجه دانشجویان گرامی شاهد و ایثارگر

دانشجویان بزرگوار با توجه به شرایط کرونایی می توانند با هماهنگی قبلی با بنیاد شهید اشکذر (تلفن 03532724440) نامه های شهریه خود را به امور مالی دانشگاه ارسال نمایند.

امور شاهد و ایثارگر دانشگاه