قابل توجه دانشجویان گرامی شرکت کننده در مراسم معنوی اعتکاف

دانشجویان گرامی شرکت کننده در مراسم معنوی اعتکاف می توانند جهت بهره مندی از 50 درصد هزینه مراسم مذکور تا تاریخ 96/1/24 به دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه مراجعه فرمایند.
ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر.