متقاضیان گرامی خوابگاه مهر خواهران می توانند جهت نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401 تا تاریخ 10 آذرماه 1400 از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند:

لینک ثبت نام