قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی دریافت وام بلند مدت شهریه آموزش عالی نيمسال اول سال تحصیلی97-96 با بازپرداخت پس از فراغت از تحصیل

 

کلیه دانشجویان می توانند از وام بلند مدت شهریه نيمسال اول سال 97-96 آموزش عالی با رعایت موارد ذیل استفاده نمایند. کارمزد وام فوق 4 درصد بوده و شروع قسط 9 پس از اتمام تحصیلات (سنوات مجاز آموزشی) می باشد و برای دانشجویان مشمول سربازی دو سال بعد از فراغت از تحصیل یا سنوات مجاز آموزشی می باشد
مدارک مورد نیاز دریافت تسهیلات وام بلندمدت شهریه با اقساط بعد ازفراغت تحصیل از صندوق رفاه دانشگاه

دانشجویانی که قبلا وام دریافت نکرده اند . 1
) تکمیل فرم هاي مربوطه22 , 3 ( بدون قلم خوردگی از انتشارات دانشگاه
ارائه اصل سند تنظیمی تعهد محضر توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور
) ارائه تصویر آخرين حکم كارگزيني ضامن(کارکنان رسمی وپیمانی
ارائه تصویر شناسنامه دانشجو درصورت داشتن توضیحات، ارائه تصویر آن الزامی است
ارائه تصویر کارت دانشجوئی
ارائه تصویرکارت ملی دانشجو به صورت پشت و رو
ارائه تصویر کارت ملی ضامن بصورت پشت و رو
ارائه تصویر شناسنامه ضامن درصورت داشتن توضیحات، ارائه تصویر آن الزامی است
چنانچه ضامن بازنشسته می باشد فیش حقوقی وگواهی کسر از حقوق وحکم حقوقی بازنشستگی به مدارک فوق اضافه می شود .
لازم به ذکر است گواهی کسر از حقوق فقط با عنوان (صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات وفناوری)

2 . دانشجویانی که قبلا وام دریافت کرده اند
دریافت کارنامه کل از آموزش

***شرایط عمومی دریافت وام بلند مدت شهریه ***
دارا بودن اولویت نیاز مالی
عدم بدهی به صندوق (اقساط معوق و چک برگشتی)
) دانشجو در ترم اضافه نباشد(حداکثر سنوات مجاز آموزشی رعایت شده باشد

آخرين مهلت تحويل مدارك 11/08/1396 مي باشد و به هيچ وجه قابل تمديد نمي باشد

با آرزوی سربلندی و توفیق دانشجویان این سرزمین
صندوق رفاه دانشجویی واحد اشکذر

دانلود فرم شماره 22

دانلود فرم شماره 3

 

با آرزوی سربلندی و توفیق دانشجویان

صندوق رفاه دانشجویی واحد اشکذر