قابل توجه دانشجویان گرامی مشمول

حداکثر سنوات نظام وظیفه دانشجویان مشمول :
کاردانی 5 ترم – کارشناسی پیوسته 10 ترم – کارشناسی ناپیوسته 6 ترم – کارشناسی ارشد 6 ترم – دکتری 12 ترم
کلیه دانشجویانی که نیاز به سنوات ارفاقی سال های قبل داشته و تاکنون از نظام وظیفه مجوز سنوات ارفاقی را نگرفته اند تا تاریخ 97/6/27 می توانند جهت اخذ مجوز مربوطه به آموزش و نظام وظیفه دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ مذکور سازمان نظام وظیفه هیچ گونه مجوزی به دانشجویان نخواهد داد و عواقب بعدی آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.