قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد

گذراندن درس روش تحقیق(جبرانی) و درس وصایا (در صورت نگذراندن در مقاطع پایین تر) در مقطع کارشناسی ارشد الزامی می باشد.