قرائت زیارت عاشورای حسینی

قرائت زیارت عاشورای حسینی
زمان : پنج شنبه ها ساعت 9:30 صبح
مکان : نمازخانه سایت اصلی