قطعی نمودن برنامه زیارتی مشهد مقدس

دانشجوی گرامی
سلام
شما می توانید جهت قطعی نمودن برنامه زیارتی مشهد مقدس
(حرکت 97/2/22 برگشت 97/2/25)
تا ساعت 14 مورخ 97/2/10
نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را به شماره پیامک 10005951 ارسال نمایید.
کانون فرهنگی اندیشه نوین واحد اشکذر.