محفل انس با قرآن

محفل انس با قرآن
ویژه خواهران
رشته های : تجوید – صحیح خوانی نماز
زمان : پنج شنبه ها ساعت 13-12
مکان : خانه فرهنگ خوابگاه دانشجویی مهر خواهران
نکته : جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه فرمایید
کانون قرآن و عترت
دفتر فرهنگ اسلامی واحد اشکذر