محفل انس با قرآن

زمان : پنج شنبه 97/3/3 ساعت 12-13

مکان : نمازخانه سایت اصلی

هیأت حضرت امام صادق (ع)

کانون قرآن و عترت