محور برنامه های سالروز مراسم ایام حماسه آزادسازی خرمشهر، سوم خرداد 1399 با شعار «ما قوی هستیم»

روز اول > جمعه 99/3/2 >مقاومت خرمشهر، ایستادگی قدس > تبیین نقش مقاومت در پیروزی رزمندگان اسلام در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل

روز دوم > شنبه 99/3/3 > روز مقاومت، ایثار و پیروزی > تبیین اهداف و نتایج عملیات پیروزمند بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر قهرمان

روز سوم > یکشنبه 99/3/4 > روز دزفول، روز مقاومت و پایداری > تبیین مقاومت و پایداری مردم سلحشور دزفول

امور فرهنگی دانشگاه