مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت

1-چهار قطعه عکس 4×3 جدید و پشت نویسی شده
در پشت عکس ها فقط نام و نام خانوادگی ، رشته تحصیلی و سال ورود نوشته شود
2-تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه و کپی کارت ملی
3-اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت و یک برگ تصویر آن
4-فیش بانکی به حساب جاری 0104460446004 نزد بانک ملی ایران شعبه زبرجد تهران به مبلغ 500/000 ریال برای رشته های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و مبلغ 1/500/000 ریال برای رشته های دکتری
توجه : در پایین فیش بانکی، شماره تلفن با کد شهرستان قید گردد)
5-دو قطعه تمبر مالیاتی 10000 ریالی.