مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت

1-چهار قطعه عکس 4×3 جدید و پشت نویسی شده
در پشت عکس ها فقط نام و نام خانوادگی ، رشته تحصیلی و سال ورود نوشته شود
2-تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه و کپی کارت ملی
3-اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت و یک برگ تصویر آن
4-قابل توجه (در صورتی که دانشجو در برنامه سیدا فارغ التحصیل شده است، لازم است فیش را از طریق بانک پرداخت نماید، در غیر این صورت لازم است الکترونیکی در سامانه آموزشیار پرداخت گردد. فیش بانکی به حساب جاری 0104460446004 نزد بانک ملی ایران شعبه زبرجد تهران به مبلغ 500/000 ریال برای رشته های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و مبلغ 1/500/000 ریال برای رشته های دکتری
توجه : در پایین فیش بانکی، شماره تلفن با کد شهرستان قید گردد)
5-دو قطعه تمبر مالیاتی 10000 ریالی.